Burlap

Linen, 12x120", burlap prairie wheat← enter quantity $9.00
Linen, 90" round, burlap prairie wheat 30.00
Linen, 90x132", burlap prairie wheat 31.00
Linen, 90x156", burlap prairie wheat 34.00
Linen, 120" round, burlap prairie wheat 37.00
Linen, 132" round, burlap prairie wheat 49.00

This Shopping Cart requires JavaScript to be activated.

Phone: 250-383-7783

Chiavari Chair